Prowadzenie sesji terapeutycznych służących zachowaniu zdrowia psychicznego należy traktować jak usługi opieki medycznej zwolnione z VAT. Taką interpretację wydał 2 czerwca dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Interpretacja dotyczy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o tym podatku. Przewiduje on zwolnienie dla usług medycznych i wymienia nawet kilka zawodów związanych z medycyną. Nie wskazano w nim jednak wyraźnie usług psychoterapeuty, zawodu, który wykonuje pani ubiegająca się o interpretację.

Wskazała ona na swoje fachowe przygotowanie zawodowe. Opisała także swoje usługi jako wykonywane „przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi terapeutycznych do wspomagania leczenia chorób psychiatrycznych, depresji, myśli suicydalnych, zachowań autodestrukcyjnych, a także zaburzeń odżywiania, jak i w leczeniu traumy”. Nie jest ona jednak „podmiotem leczniczym” w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, do których odsyłają przepisy o zwolnieniu z VAT.

W interpretacji zauważono, że nie wszystkie usługi podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne podlegają zwolnieniu z VAT. „Wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku” – zastrzega dyrektor KIS. Przyznał jednak, że takie cechy usługi jak profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia kwalifikują daną usługę jako zwolnioną z VAT.

Czytaj więcej

Wizyta u psychologa lub dietetyka może być tańsza o VAT

W uzasadnieniu interpretacji przywołano także szereg orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których definiowano pojęcie usług medycznych (korzystają one ze zwolnienia w całej UE na podstawie dyrektywy o VAT). Na przykład w wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05) TSUE stwierdził, że pojęcia „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej” odnoszą się do świadczeń, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia.

Natomiast w wyroku w sprawie d’Ambrumenil (C- 307/01, pkt 57) wskazano, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej, oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych.

Z kolei wyrok w sprawie Unterpertinger (C-212/01) zawierał swoistą definicję negatywną usług medycznych. Sędziowie wskazali w nim, że czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia, nie mogą być uznane za świadczenia opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT1-1.4012.266.2022.2.RG