W składzie podatkowym powinna odbywać się produkcja:

- wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (np. paliw, wina, wyrobów tytoniowych) oraz