Praktyka organów skarbowych wskazuje, że lista przedsiębiorców wykreślanych z rejestru podatników VAT wzrasta. Często firmy dowiadują się o wykreśleniu kiedy urząd przeprowadza czynności sprawdzające albo wzywa firmę do ponownej rejestracji.

Bez zawiadomienia