Sprawa dotyczyła odmowy nadpłaty prawie 90 tys. zł VAT za październik 2018 r. Do takiego wniosku doszedł fiskus po kontroli złożonego przez podatniczkę wniosku. Uznał bowiem, że nieodpłatne przekazanie środków trwałych tj. koparki, ciągnika rolniczego i przyczepy ciężarowej, na potrzeby własne, podlega opodatkowaniu VAT. Urzędnicy tłumaczyli, że kobieta w ramach prowadzonej działalności skorzystała z odliczenia z faktur dokumentujących nabycie tych środków trwałych. Dlatego zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT określono wartości rynkowe środków trwałych na moment dokonania ich nieodpłatnego przekazania i ustalono podatek należny według stawki 23 proc.