Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).

e-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie w serwisie podatki.gov.pl. Jeżeli podatnik chce korzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów w e-US musi zalogować się poprzez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Jak złożyć wniosek? Po zalogowaniu się na stronie https://login.mf.gov.pl trzeba wybrać odpowiedni wniosek. Kreator poprowadzi wnioskodawcę przez pola dokumentu, które należy uzupełnić: rodzaj podatku lub symbol formularza, kwota nadpłaty, okres, rok, uzasadnienie.

W zakładce „Dokumenty wysłane” podatnik ma dostęp do wszystkich pism i wniosków, które złożył i może je dowolnie filtrować.

Czytaj więcej

Skarbówka jeszcze bardziej online i bez opłaty skarbowej od zaświadczeń