Fiskus wydał interpretację, z której ucieszą się wszyscy przedsiębiorcy korzystający z nowych zwolnień z Polskiego Ładu (rodzice 4+, seniorzy, wracający z emigracji). W czasie, w którym uzyskują przychody zwolnione z PIT (do 85 528 zł rocznie) mogą normalnie księgować koszty. Odliczą je od przychodów przekraczających limit zwolnienia.

Z pytaniem do skarbówki wystąpił prowadzący własną kancelarię prawnik. Ma czwórkę niepełnoletnich dzieci. Wychowuje je razem z żoną. Chce skorzystać z wprowadzonej przez Polski Ład ulgi 4+, która pozwala nie płacić podatku od przychodów do 85 528 zł rocznie. Także wtedy, gdy są uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Wypłacone w 2021 r. odsetki mogą być z PIT

A co zrobić z kosztami, które ponieśliśmy w okresie uzyskiwania zwolnionych z podatku przychodów? Czy przepadają? Czy też można je odliczyć od przychodów przekraczających limit?

Prawnik opowiada się za drugim wariantem. Uważa, że w 2022 r. będzie mógł rozliczyć wszystkie koszty. Zarówno dotyczące przychodów zwolnionych z PIT, jak i opodatkowanych.

– Po przekroczeniu kwoty 85 528 zł koszty pomniejszą nadwyżkę przychodów, a co za tym idzie, wpłyną na ustalenie rocznego dochodu – argumentuje prawnik. 


Skarbówka przyznała mu rację. Potwierdziła, że może rozliczyć wszystkie koszty. Nie musi wyłączać tych, które są związane z przychodami zwolnionymi z podatku.

Mimo że część przychodów z działalności gospodarczej będzie korzystać ze zwolnienia, poniesione wydatki pozostaną podatkowymi kosztami – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

To zgodne ze stanowiskiem, które przedstawiliśmy w „Rzeczpospolitej” z 14 marca br. Powoływaliśmy się wtedy na odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszej redakcji.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

– Koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach – stwierdził resort finansów.


Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT prawo do ulgi ma osoba, która wróciła do Polski po 31 grudnia 2021 r. Zwolnienie przysługuje jej przez cztery lata. Ulga ma jednak kilka warunków. Między innymi może z niej skorzystać tylko ten, kto nie miał miejsca zamieszkania na terytorium RP w ciągu trzech lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym wrócił do Polski.


Artykuł 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT daje natomiast zwolnienie rodzicom mającym czwórkę bądź więcej dzieci. Przysługuje także wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się w trakcie roku. 


Trzecie nowe zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT jest dla seniorów. Chodzi o osoby w wieku emerytalnym (kobiety po sześćdziesiątce, mężczyźni po ukończeniu 65 lat). Jeśli nadal prowadzą biznes i nie pobierają świadczeń emerytalnych, nie zapłacą PIT od przychodu do 85 528 zł w ciągu roku. 


Wszystkie trzy preferencje mają wspólny limit. Suma zwolnionych od podatku przychodów nie może przekroczyć 85 528 zł rocznie. 


Numer interpretacji: 0114-KDIP2-2.4011.243.2022.1.IN