Sprawa dotyczyła wykładni art. 24b ust. 1 ustawy o CIT – w brzmieniu na dzień 1 stycznia 2018 r. dochodów ze sprzedaży i najmu nieruchomości oraz dochodów o charakterze finansowym.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił funduszem inwestycyjnym zamkniętym (FIZ). Wyjaśnił, że inwestuje bezpośrednio w grunty, na których następnie wznosi budynki biurowe przeznaczone na wynajem podmiotom trzecim i sprzedaje nowym inwestorom.