Najważniejsza zmiana w nowelizacji Polskiego Ładu (która jest obecnie procedowana w Sejmie) to obniżka PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że przedsiębiorcy będą mogli zastosować niższą stawkę podatku już przy liczeniu zaliczki za czerwiec.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca. Stosować się je będzie do dochodów uzyskanych od początku roku. Co oznacza, że przedsiębiorca, którego dochody znajdą się w pierwszym progu skali (do 120 tys. zł rocznie), w rozliczeniu rocznym opodatkuje całość 12 proc. PIT.

Pojawia się jednak pytanie: w którym miesiącu można przejść na niższą stawkę? Czy w lipcu przy obliczaniu zaliczki na PIT za czerwiec? Czy dopiero w sierpniu przy rozliczaniu zaliczki za lipiec?

Zdaniem Ministerstwa Finansów prawidłowy będzie pierwszy wariant. Zaliczkę na PIT należną za czerwiec podatnik obliczy na zasadach obowiązujących od 1 lipca 2022 r. – czytamy w wyjaśnieniach na stronie internetowej resortu.

Czytaj więcej

Rząd naprawia Polski Ład. PIT obniżony do 12 proc.

Podobnie będzie z tymi, którzy rozliczają się z fiskusem co kwartał. Przy obliczaniu zaliczki na podatek za drugi kwartał (płaconej do 20 lipca) zastosują nowe zasady – potwierdza Ministerstwo Finansów.

A co z tymi, którzy teraz są na ryczałcie, a po obniżce stawki PIT lepsza dla nich będzie skala? Mogą zmienić w połowie roku formę opodatkowania. Z nowelizacji wynika, że decyzję o przejściu z ryczałtu na skalę będzie można podjąć przy rozliczaniu podatku za lipiec. Czyli do 22 sierpnia (w tym terminie płacimy podatek ryczałtowy albo zaliczkę na PIT za lipiec). W tej sprawie trzeba złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego. Jeśli zdecydujemy się na taką zmianę, pierwszą połowę roku rozliczymy ryczałtem, a drugą według skali. Za 2022 r. złożymy dwa zeznania: PIT-28 i PIT-36. Zaliczkę za lipiec (i następne miesiące) wyliczymy, stosując 12 proc. PIT.

Przedsiębiorcy mają też drugą możliwość: zmianę formy opodatkowania po zakończeniu roku, z ryczałtu (a także liniowego PIT) na skalę. Wtedy cały rok zostanie rozliczony według skali (z zastosowaniem w pierwszym progu 12 proc. PIT). Przedsiębiorca złoży więc zeznanie PIT-36. W ciągu roku płaci natomiast podatek zryczałtowany lub według stawki liniowej (19 proc.).

Z nowelizacji wynika, że przedsiębiorcy na liniówce, ryczałcie bądź karcie dostaną możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca. Odliczyć będzie można też składki zdrowotne zapłacone wcześniej.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ