Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku 16 maja w Polsce przestanie formalnie obowiązywać stan epidemii. Pozostanie stan zagrożenia epidemicznego. Będzie to miało skutki nie tylko w sferze czysto zdrowotnej, ale także podatkowej.

– Odwołanie stanu epidemii wpłynie na część preferencji podatkowych wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19 – zauważa Katarzyna Nosal, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce. Na czas stanu epidemii wprowadzono bowiem – jeszcze w 2020 r. – wiele ułatwień dla podatników.

Do końca maja będzie obowiązywało prawo do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie Covid-19 na rzecz wybranych instytucji i organizacji pozarządowych. Uprawnienie to ustanowiono w czasie od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19. Ostatnim dniem na przekazanie takiej darowizny będzie zatem 31 maja 2022 r. Odliczenie to dotyczy dziś tylko kwoty nominalnej (wcześniej było większe).

Czytaj więcej

Pandemia może uzasadniać przywrócenie terminu

Zniknie też zwolnienie z podatku od przychodów z wynajętych budynków. Wprowadzono je również do końca miesiąca, w którym zniesiony będzie stan epidemii. Oznacza to, że od czerwca należy znów naliczać podatek od nadwyżki przychodu przekraczającej 10 mln zł według stawki 0,035 proc. miesięcznie.

Niektóre specjalne rozwiązania będą funkcjonować, tak jak przewidziano w specjalnych przepisach pandemicznych, do końca roku, w którym stan epidemii zostanie odwołany. Dotyczy to np. ulgi na złe długi. Do końca 2022 r. nie będzie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań.

Nieco dłużej przyjdzie podatnikom poczekać na przywrócenie zwykłych zasad wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Specustawa epidemiczna wydłużyła o trzy miesiące termin na ich wydanie i obecnie czas ten wynosi pół roku. Na razie to wyjątkowe rozwiązanie się utrzyma, bo przewidziano utrzymanie go do końca stanu zagrożenia epidemicznego. Po zniesieniu stanu epidemii wciąż ma on obowiązywać.

– W związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego nadal będą zawieszone terminy na dostarczanie informacji o schematach podatkowych (MDR) oraz utrzymane preferencje w posiadaniu certyfikatu rezydencji – dodaje Katarzyna Nosal.