Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Publikacja: 08.05.2022 02:00

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Foto: Adobe Stock

W przepisach ustawy o VAT istnieją regulacje prawne, które obligują dłużnika do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego w sytuacji gdy nie ureguluje zobowiązania wynikającego z faktury dokumentującej nabycie towarów i usług (czyli dokumentującej czynności opodatkowane tym podatkiem). Obowiązek taki materializuje się w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonej w umowie lub na fakturze. Tak bowiem wynika z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, który wskazuje, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Tylko w sytuacji gdy dłużnik ureguluje płatność po terminie 90 dni, ale nadal płatność taka wystąpi w okresie rozliczeniowym, w którym upłynął ww. 90 termin, nie będzie zobowiązany do skorygowania odliczonego podatku naliczonego.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"