W zmianach podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu stosunkowo najmniej emocji wzbudzały te dotyczące podatku od towarów i usług. I choć nowe rozwiązania rzeczywiście nie są rewolucyjne, to jedna z dwóch najpoważniejszych zmian dotyczy VAT i wprowadzenia możliwości rezygnacji ze stosowania zwolnienia dla niektórych usług finansowych.

Nowa opcja oznacza, że podatnik świadczący wybrane usługi finansowe (w szczególności usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych; wymiany walut; usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe) może zdecydować, że świadcząc takie usługi na rzecz podatników VAT, podda je opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, a więc aktualnie 23 proc.