Podatnik może odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej koszty kwalifikowane poniesione w miesiącach, w których korzystanie ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT – z uwagi na wyczerpanie limitu zwolnienia – nie było możliwe. Chodzi o miesiące, w których poniesione koszty kwalifikowane nie zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwoleń. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 września 2021 r. (II FSK 724/21).