Takie wnioski należy wyciągnąć po lekturze interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2022 r. (0111- KDIB1-1.4010.521.2021.2.NL).

Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie jest niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (dalej: fundusz), posiadającym osobowość prawną, utworzonym zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.