Aspekty statystyczne w obszarze cen transferowych mają największe znaczenie podczas procesu ustalania cen transferowych oraz – w szczególności – podczas doszacowania podstawy opodatkowania i zobowiązania podatkowego przez organy kontrolujące. W praktyce doszacowanie takie najczęściej odbywa się poprzez ustalenie przez organ wyższej wartości przychodów, jakie podatnik powinien osiągnąć na transakcji kontrolowanej, lub niższej wartości kosztów poniesionych przez niego w takiej transakcji.

Oznacza to, że mimo poprawnie przeprowadzonej analizy porównawczej, brak dokładnej analizy aspektów statystycznych może wiele kosztować przy ewentualnym sporze z organem. Poniżej przedstawimy kilka przykładów pokazujących, w jaki sposób niedocenienie aspektów statystycznych może wpłynąć na ryzyka z zakresu cen transferowych.