Polski Ład nie zmienił zasad rozliczania wydatków na remont – wynika z najnowszego stanowiska skarbówki. Fiskus potwierdza, że można je odliczyć jednorazowo. Co ważne, nie ma znaczenia, w jaki sposób są one rozliczane dla celów bilansowych.


Chodzi jednak o wydatki, które nie podnoszą wartości początkowej środka trwałego.


Czytaj więcej

Dotacja do remontu obiektu zabytkowego

Potwierdzenie tego uzyskała spółka, która często dokonuje niezbędnych bieżących remontów posiadanej infrastruktury. Wykonywane prace mają charakter zarówno remontowy, jak i modernizacyjny, czyli podnoszą wartość początkową środka trwałego.


Spółka miała wątpliwości, jak rozliczyć dla celów podatkowych wydatki na remont. Wyjaśniła, że dla celów rachunkowych stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości (MSSF). Zgodnie z przyjętymi zasadami, dla celów bilansowych koszty remontów stanowią wyodrębnioną część składową środka trwałego i są one amortyzowane przez określony czas. Spółka nie była pewna, czy dla celów podatkowych ponoszone przez nią koszty powinny być wykazywane w czasie, tak jak w ujęciu rachunkowym. Chciała potwierdzić, że w podatkach może je odliczyć jednorazowo, niezależnie od ujęcia rachunkowego.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że spółka może tak zrobić. Przypomniał, że w świetle utrwalonej linii orzeczniczej o uznaniu danego przysporzenia czy wydatku za przychód, dochód czy koszt podatkowy decydują wyłącznie przepisy prawa podatkowego. Przepisy ustawy o rachunkowości określają jedynie sposób prowadzenia ksiąg i jako takie nie mogą rozstrzygać o tym, co jest, a co nie jest kosztem.

„Wydatki na prace o charakterze remontowym stanowią koszty uzyskania przychodów, które dla celów podatkowych spółka ma prawo ująć jednorazowo, w dacie ich poniesienia, pomimo rozliczania tych samych kosztów dla celów bilansowych w czasie” – stwierdził dyrektor KIS.


Doradca biznesowy Paweł Lewandowski zwraca uwagę, że podobny problem ma wielu przedsiębiorców. Wynika to z tego, że remonty mogą być kosztem uzyskania przychodu jednorazowo. Inaczej traktuje się wydatki związane z ulepszeniem, które jako podnoszące wartość początkową środka trwałego powinno się amortyzować, czyli odliczać w czasie. – Polski Ład zmienił zasady amortyzacji nieruchomości. Tylko do końca 2022 r. można odliczać odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 2022 r. Nadal można amortyzować lokale użytkowe – mówi.


Nr interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.108.2022.1.EJ