Przedstawiciele pracodawców zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego zwracali przede wszystkim uwagę na zmiany w zasadach opodatkowania prawie 2,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą, jakie wprowadza nowelizacja tzw. Polskiego Ładu. Może się bowiem okazać, że obniżenie PIT dla mikroprzedsiębiorców, którzy po zmianie przepisów z początku tego roku wybrali rozliczenie ryczałtem, będzie dla nich mniej korzystne od 12 proc. PIT.

– Warto także zwrócić uwagę, że likwidacja ulgi dla klasy średniej będzie dla podatników niekorzystna, czyli niezgodna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Antoni Kolek z Pracodawców RP. – Tych zmian nie można rozpatrywać wraz z obniżką PIT i przyjmować, że łącznie będą one korzystne dla podatników. O tym, że tak może nie być, świadczy wprowadzony do tej nowelizacji system naliczania hipotetycznego podatku i porównywania, czy ten naliczony na nowych zasadach nie będzie od niego wyższy. Dotychczas w trakcie roku podatkowego dopuszczalne były wyłącznie zmiany bezsprzecznie na korzyść podatnika.

Z kolei prof. Adam Mariański z BCC podkreślił, że składka zdrowotna spełnia obecnie wszelkie warunki z definicji podatku zgodnie z ordynacją podatkową i należałoby wprowadzić kwotę wolną od niej w wysokości 30 tys. zł, bo obecna regulacja narusza konstytucję w tym zakresie.

Czytaj więcej

Mateusz Morawiecki: obniżamy PIT z 17 proc. na 12 proc.

Profesor Mariański podkreślił także konieczność usunięcia minimalnego CIT, który, jak wynika z najnowszych doniesień, muszą płacić nawet spółki komunalne.

Nastroje mówców studził Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, twierdząc, że ta nowelizacja stanowi najprostsze skorygowanie Polskiego Ładu i skomplikowanych rozliczeń w nim przewidzianych.

Z kolei związkowcy zarówno z NSZZ „Solidarność”, jak i OPZZ podkreślali, że zmiana przepisów będzie najbardziej korzystna dla osób zarabiających powyżej 5 tys. zł, na której wiele skorzystają też osoby z zarobkami w okolicach 10 tys. zł miesięcznie.

– Przy takich zarobkach mogą mieć po zmianach nawet 375 zł uzysku miesięcznie – podkreślał Norbert Kusiak z OPZZ. – To wygląda, jak odwrócona piramida finansowa.

Z kolei Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na niekonsekwencję w nowych przepisach, że składka zdrowotna, która jest naliczana od dochodu pracownika, stanowi później podstawę do obliczenia podatku dochodowego. Wychodzi więc na to, że ten sam element wynagrodzenia jest podwójnie opodatkowany. Tymczasem pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne są odliczane od przychodu przed obliczeniem podatku.

Piotr Patkowski, wiceminister finansów, stwierdził, że po obniżeniu PIT z 17 na 12 proc. system podatkowy zostanie tak skalibrowany, by zmiany były korzystne dla wszystkich podatników. Wiceminister przypomniał partnerom społecznym na posiedzeniu zespołu budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, że rząd ma ograniczone możliwości przyznawania kolejnych ulg podatkowych, biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia wydatków na obronność.