Członkowie zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w spółkach na podstawie umów o pracę oraz na podstawie aktów powołania. W zależności od tego jaka jest podstawa ich pracy na rzecz spółki, rożne są zasady opodatkowania wynagrodzenia takich osób, w szczególności w odniesieniu do wysokości kosztów uzyskania przychodów czy uwzględniania kwoty wolnej na etapie poboru zaliczek na PIT.

Na podstawie umowy o pracę…