CIT/KW jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Stanowi ona załącznik do zeznania rocznego CIT-8, w którym wykazuje się wyniki z obliczenia tzw. korekty wstępnej. Jest to jeden z obowiązków podatnika, wybierającego opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek. Informacja ta powinna zostać sporządzona oraz złożona do organu podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wraz z zeznaniem rocznym sporządzanym za rok podatkowy, poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.