Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o CIT, które przyznają status podatnika CIT spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i które nie złożą oświadczenia CIT-15J (lub jego aktualizacji). Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nadal pozostaje podmiotem transparentnym podatkowo, co oznacza że podatek dochodowy płacą tylko wspólnicy, a nie spółka.

Spółka jawna podatnikiem CIT