W czwartkowym głosowaniu Sejm zaakceptował poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o VAT. Nie miały znaczenia merytorycznego, porządkowały jedynie ustawę.

Nowe przepisy, które mają obowiązywać od 2017 r., przewidują m.in. weryfikację podatników przed rejestracją, upowszechnienie rozliczeń w formie elektronicznej oraz solidarną odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy niektórych nowych grup towarów i usług (w tym oleju rzepakowego i robót budowlanych). Ma to zapobiec wyciekom z budżetu na kwotę ponad 3 mld zł rocznie.

etap legislacyjny: do podpisu prezydenta