Koniec unikania odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Rząd chce ograniczyć możliwość zwolnienia z kary poprzez składanie czynnego żalu i korektę deklaracji. Tak wynika z propozycji zmian w kodeksie karnym skarbowym przygotowanych przez resort sprawiedliwości.

– Czynny żal to taki donos na samego siebie – mówi Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper. – Uchroni przed karą, jeśli urzędnicy nie wiedzieli wcześniej o błędach w rozliczeniu i po ich ujawnieniu zapłacimy zaległość. Księgowi często z tego korzystają.

Kredyt z budżetu

– Niestety, czynny żal jest też wykorzystywany przez przestępców – mówi Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. – Dzięki temu unikają grzywny, a nawet więzienia. Nie dziwię się, że rząd chce to ukrócić.

Przed karą może też uchronić korekta deklaracji i zapłata zaległości.

– Do tego dochodzą odsetki za zwłokę. Ponieważ są niższe od oprocentowania pożyczek bankowych (podstawowa stawka to 8 proc., ale można też zapłacić tylko 4 proc.), zdarza się, że przedsiębiorcy płacą podatek dopiero po korekcie. Kredytują się w ten sposób z budżetu państwa – tłumaczy adwokat Paweł Świniarski. – Korektę dającą zwolnienie z kary można złożyć nawet po zakończeniu kontroli. Wiele firm korzysta z tej możliwości.

Walka z szarą strefą

Rząd chce też zaostrzyć zasady wymierzania kar.

– Tendencję do zwiększania kar widać od paru lat – mówi Piotr Świniarski. Podkreśla, że po zaostrzeniu polityki karnej osoby odpowiedzialne za finanse w firmie (członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi) mogą wybierać profiskalną interpretację przepisów, aby uniknąć osobistej odpowiedzialności za błędy. Sprawa karna może oznaczać oprócz grzywny zakaz zasiadania we władzach spółek.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Celem zmian jest walka z szarą strefą oraz uszczelnienie systemu podatkowego. – Intencje są słuszne, byleby zaostrzenie przepisów nie odbiło się na tych, którzy po prostu popełniają błędy w rozliczeniu, o co nietrudno, zważywszy na niejasne przepisy i zmieniające się interpretacje – mówi Agnieszka Durlik.

Paweł Satkiewicz dodaje, że nie powinno się pozbawiać wszystkich podatników prawa do naprawienia błędu tylko dlatego, że niektórzy tej możliwości nadużywają.

Opis projektu nowelizacji został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na naszą prośbę o szczegóły napisało, że na tym etapie nie są jeszcze znane.

OPINIA

Mariusz Korzeb - doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP

Największym problemem w walce z przestępczością gospodarczą jest niska skuteczność w jej wykrywaniu i docieraniu do faktycznych organizatorów. Zdarza się też, że do odpowiedzialności pociągani są nie ci, co powinni. Dlatego boję się, że zaostrzenie zasad wymierzania kar może uderzyć także w uczciwych podatników. Nieuzasadnione jest też ograniczenie możliwości korzystania z czynnego żalu oraz korekty deklaracji. Ta zmiana dotknie tych, którzy w którymś miejscu popełnili błąd i wykazują wolę jego naprawienia. Nie zabierajmy im tej możliwości, bo każdy powinien mieć prawo do rehabilitacji. Dodam, że w praktyce przedstawiciele rządu dostrzegają problemy przedsiębiorców, którzy zmagają się z agresywnymi działaniami aparatu skarbowego. Warto, aby przyjazne podejście miało również odzwierciedlenie w zmianach przepisów.