W czasie pandemii wiele osób przeniosło swój biznes do internetu. Mogą w ten sposób nie tylko prowadzić sklep, ale np. udzielać korepetycji czy profesjonalnych porad. Powstaje wówczas pytanie, jak rozliczyć internetową działalność.

– Prowadzenie działalności przez internet staje się coraz bardziej popularne. Należy pamiętać, że mimo innej formy obowiązują te same przepisy podatkowe. Powstają też podobne problemy, np. ze zwolnieniem z VAT czy odliczaniem kosztów – mówi Paweł Lewandowski, ekonomista i doradca biznesowy.

Czytaj też: Sprzedaż przez internet: jak uniknąć kłopotów z fiskusem

Ze stanowiska skarbówki wynika, że należy stosować takie same zasady niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest online, czy tradycyjnie. Wiele osób ma problem z rozliczeniem działalności szkoleniowej czy korepetycji. W interpretacjach skarbówka odsyła do definicji działalności gospodarczej z art. 5b ustawy o PIT. Biznesem jest udzielanie lekcji w sposób zorganizowany i ciągły. Ale pracownik banku, który po godzinach uczy matematyki, ma przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Jest to działalność oświatowa, która nie ma charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 proc. Oblicza się je od przychodu pomniejszonego o składki ZUS.

Fiskus zaznaczył przy tym, że przepisy pozwalają odliczyć faktycznie poniesione koszty, np. na dojazdy, internet czy telefon, jeśli podatnik udowodni, że są wyższe niż wynikające z normy procentowej (interpretacja nr 0114-KDWP.4011. 110.2020.2.ŁZ).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność online muszą również uważać na prawidłowe rozliczenie VAT. Fiskus zwraca uwagę, że jeśli korepetytor prowadzi działalność gospodarczą, to nie zawsze będzie zwolniony z VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli. Jeśli więc przedsiębiorca uczy matematyki, ale nie ma wykształcenia matematycznego (jest magistrem elektrotechniki), to nie spełnia warunków zwolnienia z VAT (interpretacja nr 0113-KDIPT1-1.4012.723.2020.3.AKA). Skorzysta jednak ze zwolnienia, jeśli udziela korepetycji z elektrotechniki.

W internecie działa też wielu dietetyków. Fiskus potwierdza, że konsultacje dietetyczne online są zwolnione z VAT, jeśli dietetyk ma określone kwalifikacje (interpretacja nr 0112-KDIL1-3.4012. 429.2020.1.JK). Jeśli jednak świadczenie nie będzie służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to nie zostanie objęte zwolnieniem podatkowym.