Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki, która spierała się z fiskusem o odliczanie VAT od jachtu.

Z wniosku o interpretację wynikało, że podatniczka jest dużym graczem z branży produkcji specjalistycznej aparatury elektroenergetyki. Ponieważ wśród rynków, którymi jest zainteresowana, znajdują się m.in. te położone w basenie Morza Śródziemnego, od kilku lat wynajmuje jacht pełnomorski. Jest oklejony jej logo, odbywają się na nim spotkania biznesowe, służy do negocjacji i finalizacji kontraktów. Jest także wynajmowany osobom trzecim. Firma była przekonana, że od czynszu najmu, jak i innych wydatków związanych z użytkowaniem jachtu ma prawo do odliczenia VAT.

Czytaj także: Czy właściciel pensjonatu odliczy VAT od silnika do motorówki?

Fiskus odpowiedział, że tak, ale tylko w zakresie udostępniania jachtu podmiotom trzecim.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Najpierw racji nie przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Ostatecznie o tym, że wydatki w spornym zakresie nie są związane z czynnościami opodatkowanymi i spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, wątpliwości nie miał też NSA.

Istotne dla rozstrzygnięcia okazało się orzecznictwo unijne. Wynika z niego, że aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia podatku, jak i jego zakres, zasadniczo konieczny jest bezpośredni i ścisły związek między konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia. Co prawda orzecznictwo zakłada przyznanie prawa do odliczenia, także gdy nie ma bezpośredniego związku, ale gdy poniesione wydatki należą do kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowią element cenotwórczy dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Takie wydatki mają bowiem związek z całością działalności opodatkowanej. W tym przypadku jednak związek cenotwórczy musi być związany z działalnością opodatkowaną.

W ocenie NSA okolicznością powszechnie znaną jest to, że jacht jest jednostką pływającą służącą do rekreacji, sportu czy turystyki. Wykonywanie na nim czynności biurowych jest możliwe, ale jest to działalność uboczna.

Jak podkreślił w ustnych motywach uzasadnienia sędzia NSA Janusz Zubrzycki, głównym celem wynajmu jachtu nie jest więc cel gospodarczy, ale rekreacyjny, sportowy czy turystyczny. W opisanej sytuacji zdaniem NSA trudno się dopatrzyć ścisłego i bezpośredniego związku najmu jachtu z konkretnymi czynnościami spółki, które generowałyby podatek należny. Tymczasem, aby podatnikowi można było przyznać prawo do odliczenia, związek zakupów z działalnością gospodarczą co do zasady powinien być bezpośredni. Co w przypadku wydatków pośrednich, tj. cenotwórczych następuje wówczas, gdy wyłączną przyczyną czynności je generujących jest działalność gospodarcza w rozumieniu dyrektywy wykonywana przez podatnika. W spornym przypadku nie ma podstaw do przyznania odliczenia VAT.

Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Sygnatura akt: I FSK 410/18