Od początku 2021 r. szersza grupa przedsiębiorców może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To wynik m.in. zmiany definicji wolnych zawodów. Prawo do rozliczenia w tej formie zyskało wiele profesji dotychczas wykluczonych, np. psycholog, fizjoterapeuta, architekt, inżynier budownictwa, księgowy oraz adwokat, notariusz, radca prawny i doradca podatkowy.

Jednak, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej", korzystnych zmian jest więcej. Zawężono też katalog przypadków, które wyłączają możliwość stosowania ryczałtu ewidencjonowanego (art. 8 ustawy ryczałtowej). Do końca 2020 r. jednym z takich było prowadzenie działalności gospodarczej w wolnych zawodach innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy ryczałtowej. Teraz ta przesłanka została uchylona. „To oznacza, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż wymienione w tej definicji, o ile spełnione są pozostałe warunki ustawowe, pozwala korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego" – wyjaśnia resort.

Czytaj też: Ryczałt, stawka liniowa, IP Box- jak wybrać korzystny podatek

– Rozliczenie ryczałtowe mogą wybrać także przedstawiciele innych wolnych zawodów niż wskazane wprost w ustawie. Dotyczy to np. dziennikarzy oraz osób prowadzących działalność artystyczną lub literacką – mówi Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy w Kancelarii Legal Link.

Powstaje jednak pytanie o stawki. Wolne zawody wskazane wprost w ustawie zapłacą 17 proc. Co z pozostałymi? Ministerstwo Finansów nie odpowiada wprost. „O tym, jaką stawką ryczałtu opodatkowane są konkretne przychody, decyduje rodzaj faktycznie wykonywanej działalności usługowej lub wytwórczej, w której są one osiągane" – twierdzi resort.

– W mojej ocenie przedstawiciele wolnych zawodów innych niż wymienione w ustawie zapłacą ryczałt według stawki 15-proc., co dotyczy np. fotografików czy też osób podejmujących się tłumaczeń pisemnych i ustnych. Taka forma rozliczenia może być korzystna dla osób ponoszących stosunkowo niskie koszty – mówi Łukasz Szczygieł.

Ryczałtowcy płacą podatek od przychodów, zasadniczo bez możliwości odliczenia kosztów ich uzyskania. Jak wyjaśnia ekspert, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mają prawa do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich. Korzystać z nich mogą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenia i o dzieło. Przedsiębiorcy mogą z kolei odliczyć koszty w wysokości faktycznie poniesionej, jeśli służą one osiągnięciu przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu jego źródła.