W czasie pandemii wielu przedsiębiorców świadczy usługi przez internet, w tym edukacyjne i szkoleniowe. Powstaje jednak wiele wątpliwości, jak je prawidłowo rozliczać.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18294, że udzielający lekcji grupie osób, także przez internet, nie mogą być opodatkowani w najprostszy sposób, czyli kartą podatkową, określoną w ustawie o ryczałcie.

„Korepetycje skierowane do większej grupy uczniów nie mieszczą się w definicji udzielania lekcji na godziny w rozumieniu ustawy o ryczałcie" – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Również udzielanie korepetycji w modelu hybrydowym, czyli grupowych jako dodatku do indywidualnych, nie uprawnia do opodatkowania kartą podatkową.

Czytaj także:

Karta podatkowa z luką w prawie?

W definicji udzielania lekcji na godziny w rozumieniu ustawy o ryczałcie nie mieści się udzielanie korepetycji online synchronicznych w modelu, w którym większa grupa uczniów w trakcie spotkania komunikuje się online w czasie rzeczywistym z korepetytorem.

Wiceminister Sarnowski wyjaśnił, że definicji udzielania lekcji na godziny nie spełnia także prowadzenie działalności w postaci udzielania korepetycji online w formie asynchronicznej. W tym przypadku uczniowie nie mają kontaktu z korepetytorem w czasie rzeczywistym, ale bazują głównie na opracowanych materiałach edukacyjnych, w szczególności nagraniach. Oznacza to także, że osoba ucząca się przesyła pytanie, a korepetytor odpowiada w późniejszym czasie. „Również udzielanie korepetycji w tej formule nie podlega opodatkowaniu kartą podatkową" – czytamy.

W wielu przypadkach trudno też o zwolnienie z VAT dla usług szkoleniowych. Taką interpretację (nr 0111-KDIB3-2.4012.915.2020.2.SR) otrzymał podatnik, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w postaci szkoleń i informatyki. Jest czynnym podatnikiem VAT. Zawarł umowę z niepubliczną szkołą ponadpodstawową na prowadzenie zajęć edukacyjnych z informatyki i administracji systemami operacyjnymi.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się na takie rozwiązanie. Zaznaczył, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Warunkiem zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, czyli prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji. Konieczne jest także spełnienie przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem.

Wprawdzie wnioskodawca świadczy usługi kształcenia, ponieważ prowadzi zajęcia edukacyjne z uczniami, które znajdują się w ramowym programie nauczania szkoły, jednak nie spełnia przesłanki o charakterze podmiotowym.

„Świadczone przez wnioskodawcę usługi edukacyjne nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT" – stwierdził dyrektor KIS.