Nie wszyscy młodzi pracownicy skorzystają ze zwolnienia z PIT. Przeszkodą może być umowa zlecenia zakładająca przenoszenie praw autorskich do utworu.

Tak fiskus odpowiedział na pytanie spółki, która zatrudnia programistów na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. Są wśród nich osoby poniżej 26. roku życia. W umowach ze zleceniobiorcami znajdują się zapisy, iż wszystkie zadania wykonawca wykonuje na rzecz zamawiającego oraz zamawiającemu będą przysługiwać wszystkie prawa własności przemysłowej i prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Czytaj także: Programista nie odliczy wydatków na odzież i prawo jazdy na motor

Oznacza to możliwość zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Spółka zapytała, czy ma prawo do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT w stosunku do całości wynagrodzeń brutto z umów zlecenia. Jej zdaniem tak, gdyż jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, który podlega zwolnieniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim poglądem. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Zwolnienie jest limitowane do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85,5 tys. zł.

Zdaniem skarbówki zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Podmiotowy – bo jest adresowane do osób poniżej 26. roku życia. Przedmiotowy – bo nie wszystkie przychody osiągnięte przez te osoby mogą z niego skorzystać.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich zwykle stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. A przychody z praw majątkowych nie mogą być zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy, jako przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na mocy umowy zlecenia.

Skoro wynagrodzenie z umów zlecenia łączy się z przenoszeniem praw autorskich na zleceniodawcę, to należy je zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

„Do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu tych umów nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Wnioskodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy według zasad przewidzianych w art. 41 ust. 1, 1a i 1b i art. 42 ust. 1 ustawy o PIT" – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 836.2020.1.MM