Nie tylko firmy, ale również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej coraz częściej zatrudniają pracowników z Ukrainy. Skarbówka opublikowała właśnie interpretację (0115-KDIT2-2.4011. 343.2017.1.ENB), w której po raz pierwszy wyjaśniła, jak rozliczyć zagraniczną pomoc domową. Dotychczas budziło to wątpliwości.

Z pytaniem zwróciła się starsza kobieta, która potrzebuje pomocy w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych. Na jej ogłoszenie odpowiedziała Ukrainka, która ma zgodę na pracę w Polsce. Wnioskodawczyni zawarła z nią umowę-zlecenie, obejmującą takie obowiązki, jak: sprzątanie, pranie i pomoc przy sporządzaniu posiłków. Zgłosiła ją też do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego i co miesiąc odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Korzystne rozliczenie

Kobieta chciała potwierdzić, czy prawidłowo rozlicza Ukrainkę. Od wynagrodzenia brutto odejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz 20 proc. kosztów podatkowych. Od tego oblicza 18 proc. PIT i odejmuje część składki zdrowotnej. Pozostałą kwotę wpłaca fiskusowi jako zaliczkę.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że takie rozliczenie jest nieprawidłowe. To dlatego, że wnioskodawczyni nie jest przedsiębiorcą, ale osobą fizyczną. Ma więc mniej obowiązków względem fiskusa.

– Przychody z umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej należy zakwalifikować do innych źródeł – stwierdził dyrektor KIS.

Oznacza to, że na wnioskodawczyni nie ciążą obowiązki płatnika. Od wynagrodzenia wypłacanego Ukraince nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Nie musi również po zakończeniu roku wystawiać jej informacji o dochodach na druku PIT-8c.

Problem z ZUS

Wciąż pozostają jednak obowiązki względem ZUS.

– Z przepisów o ubezpieczeniach społecznych wynika, że osoba fizyczna zatrudniająca zleceniobiorcę będzie płatnikiem składek ZUS –mówi Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w Kancelarii Raczkowski Paruch.

Jego zdaniem przepisy nie określają jednoznacznie, czy cudzoziemiec w takim przypadku w ogóle podlega obowiązkowi ubezpieczeń w świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W razie wątpliwości warto wystąpić o interpretację ZUS, chociaż rodzi się pytanie, czy płatnik niebędący przedsiębiorcą ma takie prawo.

– Niestety, osoba fizyczna ma względem ZUS takie same obowiązki jak przedsiębiorca. Musi zgłosić cudzoziemca do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, co miesiąc składać deklaracje i płacić składki ZUS – mówi radca prawny Andrzej Radzisław, współpracujący z Kancelarią LexConsulting.pl.

Zaznacza, że warto wprowadzić uproszczenia rozliczeń dla osób fizycznych, które zatrudniają cudzoziemców.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: m.pogroszewska@rp.pl

Opinia

Izabela Andrzejewska-Czernek, radca prawny w Kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi

To korzystna interpretacja – potwierdza bowiem, że osoby fizyczne w takiej sytuacji nie muszą rozliczać i wpłacać składek na PIT do urzędu skarbowego. Podatek dochodowy musi zapłacić samodzielnie zatrudniony przez nie cudzoziemiec. Jeśli jest polskim rezydentem do celów podatkowych, wszystkie uzyskane dochody musi rozliczyć w Polsce. Co istotne, może zrobić to po zakończeniu roku; nie ma obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek. Cudzoziemcowi przysługuje też odliczenie 20-proc. kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ liczba pracowników z Ukrainy ciągle rośnie, warto rozważyć przygotowanie przeznaczonego dla nich poradnika i opublikowanie go na stronach Ministerstwa Finansów.