Pracodawca może zorganizować dojazdy na swój koszt bez podatku, ale nie ma tu dowolności – wyjaśniła skarbówka w odpowiedzi na pytanie jednej ze spółek. Sprawa dotyczyła firmy zatrudniającej kilkaset osób, w tym z innych miejscowości. Zakład produkcyjny jest położony w miejscu, gdzie nie dojeżdża komunikacja miejska. Dlatego spółka chce zapewnić załodze bezpłatny transport.

Zapytała, czy jego koszty będą przychodem pracowników. Jej zdaniem nie będą. Przejazdy zapewniane pracownikom mogą być realizowane za pomocą różnego rodzaju środków transportu, na podstawie liczby pracowników, którzy zadeklarują chęć przejazdu na danej trasie.

Czytaj więcej

Sąd: PIT od dowozu pracowników nie ma, ale nie zawsze

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT zwolniona z podatku jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dyrektor KIS uznał, że bezpłatny dojazd jest świadczeniem udzielanym za zgodą pracownika, w jego interesie, które przynosi mu korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. Ponadto korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi. Pracodawca jest w stanie precyzyjnie określić wartość świadczenia przypadającą indywidualnie na każdego przewożonego. Nie ma więc podstaw do zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.

Nie można też zastosować zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT. Nie zostaje bowiem spełniony warunek dotyczący rodzaju środka transportu.

Zapewnienie pracownikom – dotychczasowym i przyszłym – dojazdów do i z miejsca pracy innymi środkami transportu niż te, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT, wiąże się z obowiązkiem rozpoznania po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń –stwierdził dyrektor KIS.

To oznacza, że płatnik doliczy wartość dojazdu do przychodów pracownika.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.877.2021.4.NM

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ