Formularz TPR jest dla organów cennym źródłem informacji na temat rynkowości zawieranych transakcji z podmiotami powiązanymi, a także samej kondycji finansowej podatnika.

Znowelizowany formularz, który będzie składany przez podatników w bieżącym roku, w wielu pozycjach będzie wymagał wskazania jeszcze bardziej szczegółowych informacji niż za poprzednie lata. Dane, które zostaną zebrane w TPR, znacząco ułatwią fiskusowi typowanie podmiotów do kontroli poprzez specjalne algorytmy. Dodatkowo, organy będą weryfikowały, jak sytuacja podatnika kształtuje się na tle branży, w której prowadzi działalność. Ocena będzie zindywidualizowana dla każdego podmiotu, a nawet każdej transakcji kontrolowanej.