Jak po wprowadzeniu Polskiego Ładu zmieni się wynagrodzenie osoby, która łączy pracę z emeryturą? Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która pobiera jednocześnie emeryturę lub rentę, nie może złożyć pracodawcy oświadczenia PIT-2. Przypomnijmy, że PIT-2 można złożyć tylko w jednym miejscu. Na podstawie tego oświadczenia pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę o 1/12 kwoty wolnej. W 2022 r. kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł, w 2021 r.

Było to 43,76 zł miesięcznie. Należy też pamiętać, że kwotę zmniejszającą podatek emerytów i rencistów stosuje tylko zakład emerytalny. Dodatkowo nie można już odliczyć od podatku składki zdrowotnej. Zmiana przepisów oznacza co do zasady, że pracujący emeryt lub rencista otrzyma w 2022 r. niższe wynagrodzenie netto. Jednak rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczek zmieniło zasady i powoduje, że na razie nie odczuje tej obniżki.

W jaki sposób?

Zgodnie z rozporządzeniem płatnik powinien obliczyć wynagrodzenie zarówno na zasadach obowiązujących w 2021 r., jak i w 2022 r. i zastosować wersję korzystniejszą dla pracownika.

Czytaj więcej

Polski Ład: licząc pensje, lepiej trzymać się ustawy

Zastosowanie przepisów z 2021 r. do płaconych w tym roku zaliczek oznacza jednak, że w ciągu roku może powstać niedopłata podatku. Wówczas brakującą kwotę trzeba będzie dopłacić w zeznaniu rocznym za 2022 r., w którym trzeba już zastosować nowe przepisy.

Ile wyniesie ta dopłata?

Na razie trudno o dokładne szacunki. Może to być kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych, w zależności od m.in. wysokości przychodów z poszczególnych źródeł czy możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. Istotne jest także, czy podatnik ma więcej niż jednego pracodawcę oraz dodatkowe umowy. Polski Ład wprowadził daleko idące zmiany. System stał się wyjątkowo skomplikowany, pojawiają się liczne wątpliwości interpretacyjne.

Po raz pierwszy tak trudno obliczyć kwotę podatku, którą trzeba będzie zapłacić po zakończeniu roku.

Czy można nie stosować rozporządzenia?

Osoba, która nie złożyła PIT-2, może złożyć pracodawcy wniosek, żeby nie stosował rozporządzenia. Wówczas zostanie rozliczona na podstawie nowych przepisów. Otrzyma niższe wynagrodzenie netto w trakcie roku, ale po jego zakończeniu może uniknąć dopłaty podatku.

Jakie przychody wlicza się do limitu ulgi dla klasy średniej?

Ulga przysługuje osobom płacącym PIT według skali, zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom, osiągającym przychody między 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Do przychodów pracownika wlicza się m.in. nieodpłatne świadczenia (np. pakiet medyczny), premie i bonusy. Ulga nie obejmuje natomiast przychodów z umów zlecenia, umów o dzieło czy z kontraktów menedżerskich. Nie wlicza się do niej zasiłków, np. chorobowego czy macierzyńskiego.

Jeśli więc ktoś otrzymuje część wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, a część na podstawie umowy o dzieło, to do ulgi dla klasy średniej wlicza się tylko przychody z umowy o pracę.

Co z honorariami autorskimi?

Wszystko zależy od umowy, na podstawie której są wypłacane.

Jeśli na podstawie umowy o pracę – podatkowi przysługuje ulga dla klasy średniej. Jeśli na podstawie umowy zlecenie – ulga nie przysługuje.