Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Senat zajmie się uchwaloną 13 stycznia nowelą do ustawy o VAT, zwaną przez rząd tarczą antyinflacyjną. Zakłada ona czasową obniżkę stawek na żywność, nawozy sztuczne, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną oraz paliwa. Obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego do końca lipca.

Podstawowym efektem ustawy ma być – jak chce rząd – walka z najwyższą od wielu lat inflacją. I choć może się to przynajmniej częściowo udać, niewykluczony jest efekt przykry dla podatników. Mogą bowiem wygasnąć tzw. wiążące informacje stawkowe (WIS). To specjalny rodzaj interpretacji potwierdzający prawidłowość klasyfikowania danego towaru czy usługi według kodów klasyfikacji statystycznych. Ten swoisty glejt wiążący organy skarbowe daje pewność, że dany towar czy usługa będzie opodatkowany daną stawką.

Czytaj więcej

Jest decyzja Sejmu ws. tarczy antyinflacyjnej 2.0

Niepewnie z tarczą

Zasadniczo WIS obowiązuje przez pięć lat od daty wydania. Ta interpretacja traci jednak moc, gdy zmienia się przepisy podatkowe ws. stawek, których dany WIS dotyczy. Ustawa tarczowa taką zmianę, choć czasową, przynosi.

– Jeśli dosłownie czytać przepisy ustawy o VAT, to każda zmiana stawek podatku, a także czasowe ich obniżenie, powoduje wygaśnięcie z mocy prawa wydanych dotychczas wiążących informacji stawkowych, których dotyczą zmieniane przepisy – zauważa Mateusz Śliwiński, starszy konsultant w kancelarii Paczuski Taudul. Jego zdaniem oznacza to, że gdy nowela wejdzie w życie, mogą wygasnąć bardzo liczne WIS dotyczące żywności, a szczególnie wyrobów cukierniczych i pieczywa oraz napojów z domieszką soku owocowego.

W zasadzie co do żywności problem w najbliższych miesiącach nie będzie istniał, skoro wszystkie takie produkty będą korzystały z zerowej stawki. Problem jednak może się pojawić na początku sierpnia. Tarcza nie przewiduje bowiem procedury przywrócenia WIS, które wygasły.

Zdaniem Piotra Andrzejaka, doradcy podatkowego i partnera w kancelarii SK&S, ryzyko realnego wygaśnięcia WIS jest niewielkie.

– Jeżeli podatnik posiada WIS, to przed i po wejściu w życie przepisów przejściowych może się na nie powołać, bo treść przepisów podatkowych nie będzie się różnić – przewiduje ekspert. Przyznaje jednak, że co do zasady WIS nie będą chronić w okresie obowiązywania obniżonych stawek.

Logika poza ustawą

Jak będzie wyglądać realnie stosowanie WIS na żywność czy paliwa po 31 lipca?

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Logika i racjonalność oczywiście nakazywałaby urzędnikom skarbowym dalsze stosowanie i honorowanie wydanych już WIS – sugeruje Mateusz Śliwiński. Proponuje, by dla pewności uzupełnić w Senacie ustawę incydentalnym przepisem gwarantującym ciągłość obowiązywania wydanych już WIS na towary, których dotyczy nowela.

Ustawą zajmowała się we wtorek senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Rekomendowała przyjęcie jej bez poprawek.

Sprawa WIS nie jest jedynym kontrowersyjnym fragmentem tej specustawy. Jej art. 2 przewiduje, że sprzedawca powinien umieszczać w sklepie w pobliżu kasy rejestrującej informację, że od 1 lutego do 31 lipca obowiązują obniżone stawki VAT. Informacja dla gazu i elektryczności ma być uwidoczniona na fakturze. Rozwiązanie to było krytykowane jako nakłanianie przedsiębiorców do uprawiania prorządowej propagandy. Dlatego posłowie opozycji bezskutecznie usiłowali wykreślić ten artykuł w trakcie prac sejmowych.

Etap legislacyjny: prace w Senacie

Zmiana stawki wygasza WIS

Funkcjonowanie Wiążących Informacji Stawkowych regulują m.in. następujące przepisy ustawy o VAT:

Art. 42c ust. 1: WIS wiąże organy podatkowe (...) w odniesieniu do:

1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

3) towarów oraz usług, które składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Art. 42h: WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku, odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.