Od 1 stycznia obowiązują nowe reguły rozliczania podatku u źródła. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej" potwierdziło, że stosujemy je także do wypłat należności dotyczących transakcji z zeszłego roku.

Przypomnijmy, że podatek u źródła (WHT) to danina pobierana przez płatnika (polskiego przedsiębiorcę) z wynagrodzenia wypłacanego za granicę. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (albo unijne dyrektywy) pozwalają jednak często zastosować niższą stawkę lub w ogóle podatku nie pobierać.

Czytaj więcej

Polski Ład może mocno uderzyć przedsiębiorców po kieszeni

– Od 1 stycznia 2019 r. miały obowiązywać nowe przepisy o podatku u źródła (WHT), z których wynikało, że jeśli wszystkie płatności na rzecz jednego kontrahenta przekroczą 2 mln zł rocznie, to płatnik musi potrącić podatek od nadwyżki. Potem dopiero można wystąpić do fiskusa o zwrot tej daniny. Na mocy rozporządzeń data rozpoczęcia obowiązywania tych przepisów była kilka razy przesuwana. W Polskim Ładzie zostały złagodzone i obowiązują ostatecznie od 1 stycznia 2022 r. – tłumaczy Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Chojnacka & Łagowski.

Co zmienił Polski Ład? Ograniczył procedurę poboru podatku u źródła wyłącznie do podmiotów powiązanych. Zawęził też nowe obowiązki do płatności biernych, tj. dywidend, odsetek i opłat licencyjnych. Z katalogu zostały wyłączone wynagrodzenia za usługi niematerialne.

Są jednak wątpliwości, czy zasady wynikające z Polskiego Ładu można stosować do należności wypłacanych w 2022 r., ale dotyczących transakcji z zeszłego roku.

– Ma to duże znaczenie dla firm, bo za naruszenie ustawowych obowiązków grożą wysokie kary – mówi Arkadiusz Łagowski.

O nowe przepisy zapytaliśmy Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi wynika, że do wypłat dokonywanych na rzecz nierezydenta po 31 grudnia 2021 r. należy zastosować przepisy o podatku u źródła w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. Przykładowo, obowiązek poboru podatku u źródła nie dotyczy usług doradczych powyżej 2 mln zł.

– Ta kategoria została wyłączona z tego obowiązku – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Z czego to wynika? Resort finansów powołuje się na przepis przejściowy do Polskiego Ładu, czyli art. 69a. Regulacja ta nie znalazła się w pierwotnej wersji Polskiego Ładu, została wprowadzona do niego dopiero w jednej z nowelizacji (którą znajdziemy w Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2021 r., pod pozycją 2427).

Ministerstwo Finansów dodaje też, że w celu ustalenia właściwych zasad opodatkowania płatnik powinien dokonać weryfikacji danej należności z dochowaniem należytej staranności. Jeśli więc firma zamierza zastosować do wypłacanej za granicę należności za usługi doradcze preferencyjne zasady rozliczenia, to musi dokładnie sprawdzić, jakie są warunki tej transakcji (np. czy nie została przeprowadzona z podmiotem powiązanym).