Polski Ład mocno zmienił zasady firmowych rozliczeń. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób w tym roku płacić podatek. Dotyczy to też tych, którzy do tej pory byli na karcie podatkowej.

Przypomnijmy, że to najprostsza forma rozliczeń z fiskusem. Podatek płacimy w kwocie, jaka została nam określona w decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Kartowiczom nie przysługują ulgi i niektórzy z nich zastanawiają się, czy nie lepiej zmienić formę rozliczeń i skorzystać z wprowadzanych przez Polski Ład preferencji. Przykładowo z wyższej kwoty wolnej od podatku na skali czy zwolnienia dla wielodzietnych rodzin (skala, liniowy PIT oraz ryczałt).

Ale uwaga – kartowicze, którzy chcą zmienić formę rozliczenia, mają mniej czasu niż inni przedsiębiorcy. Muszą powiadomić fiskusa już do 20 stycznia, a nie, jak pozostali, do 20. dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu (czyli z reguły do 20 lutego, a w tym roku do 21, bo 20. dzień miesiąca przypada w niedzielę).

Czytaj więcej

Karta podatkowa w Polskił Ładzie tylko na zasadzie kontynuacji

– Kartowicz może wskazać w zawiadomieniu, że wybiera liniowy podatek albo ryczałt. Jeśli poinformuje fiskusa jedynie o tym, że rezygnuje z karty, będzie rozliczał się według skali – wyjaśnia Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Czy podjętą do 20 stycznia decyzję można zmienić? Z objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że tak. Do 21 lutego wolno jeszcze zmienić wybór na inny.

Przykład:

Przedsiębiorca w 2021 r. rozliczał się w formie karty podatkowej. Przed 20 stycznia 2022 r. poinformował fiskusa, że przechodzi na ryczałt. Potem jednak doszedł do wniosku, że bardziej opłacalny będzie dla niego podatek liniowy. Może zmienić formę opodatkowania do 21 lutego (jeśli pierwszy przychód uzyskał w styczniu).

Zawiadomienie o zmianie sposobu opodatkowania składamy w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

A co z tymi, którzy wskutek Polskiego Ładu stracili prawo do karty podatkowej? Przykładowo lekarzami, którzy współpracowali ze szpitalami bądź przychodniami?

– Mogą wybrać ryczałt albo liniowy PIT. Jeśli tego nie zrobią, wpadną na skalę podatkową, co dla lepiej zarabiających może być nieopłacalne – tłumaczy Grzegorz Gębka.

Żeby przejść na ryczałt albo liniowy PIT, trzeba złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego. Ale do kiedy? 20 stycznia czy 21 lutego? Pojawiają się w tej sprawie różne opinie.

– Z przepisów wynika, że termin 20 stycznia dotyczy tych, którzy mogą być nadal na karcie, ale chcą z niej zrezygnować. Wydaje się, że przedsiębiorcy, którzy stracili do niej prawo, mają czas na decyzję do 21 lutego – mówi Grzegorz Gębka.

Zapytaliśmy o to też Krajową Informację Skarbową. Przyznała, że przepisy w tej sprawie są dość niejasne. Bezpieczniej jest więc zdaniem KIS złożyć zawiadomienie już do 20 stycznia. Jeśli przedsiębiorca później zmieni zdanie, ma czas na poinformowanie urzędu do 21 lutego.

Przy wyborze formy rozliczenia trzeba wziąć pod uwagę nie tylko wysokość podatku, ale także składki zdrowotnej. Jest ona zróżnicowana w zależności od sposobu opodatkowania. Dla lepiej zarabiających atrakcyjny pod tym względem może być ryczałt.