Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 15 października 2021 r. (0111-KDIB2-2.4011.353.2017.10.PB).

We wniosku o indywidualną interpretację podatniczka wskazała, że otrzymała w spadku lokal mieszkalny, który był położony w znacznej odległości od jej miejsca zamieszkania. Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia otrzymała 1/6 części spadku po zmarłym. Następnie, w skutek umownego działu spadku oraz umowy znoszącej współwłasność lokalu mieszkalnego, na podstawie aktu notarialnego z 3 marca 2015 roku, stała się jego jedynym właścicielem (spadkodawca zmarł 11 stycznia 2014 roku). Początkowo wnioskodawczyni zdecydowała się na wynajmowanie otrzymanego mieszkania, lecz po pewnym czasie stało się to trudne, ze względu na czas dojazdu między miejscem zamieszkania wnioskodawczyni a położeniem mieszkania oraz konieczność częstego doglądania lokalu.