Tak wynika z interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2021 r. wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB3-1.4012.686.2021.2.IK).

Wnioskodawcą jest radca prawny prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będący czynnym podatnikiem VAT. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej wnioskodawcy jest działalność prawnicza, ale wnioskodawca świadczy również usługi z zakresu pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Wnioskodawca planuje zawrzeć w ramach swojej działalności umowy na prowadzenie obsługi prawnej z podmiotami będącymi zarządzającymi alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI), przy czym mogą to być zarówno zewnętrznie zarządzający, jak i wewnętrznie zarządzający, o których mowa ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.