31 października br. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), związana z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wprowadzone zmiany rozszerzyły katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, wprowadziły wiele nowych obowiązków i kar, a przy okazji wyjaśniły część wątpliwości interpretacyjnych powstałych na gruncie dotychczasowego stosowania przepisów ustawy.