W grudniu 2020 r. spółka wystąpiła o interpretację ustawy o CIT. Konkretnie zapytała czy wynagrodzenie wypłacane przez nią za usługi ubezpieczeniowe na rzecz zakładów ubezpieczeń – zarówno gdy płatność dokonywana jest bezpośrednio czy za pośrednictwem – mieści się w katalogu z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT. Sama uważała, że nie. W konsekwencji jej zdaniem takie czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce i po jej stronie nie istnieją żadne obowiązki w tym zakresie.