Wchodzący w życie od Nowym Roku pakiet zmian w podatkach (tzw. Polski Ład) wprowadza kilka szczególnych ułatwień dla podatników, w tym porozumienie inwestycyjne. Jest to rodzaj kompleksowej interpretacji prawa podatkowego, będącego „glejtem" dla inwestorów. Ma on dać pewność traktowania przez władze skarbowe wielu aspektów podatkowych planowanej inwestycji.

W ślad za wprowadzeniem tej instytucji mają pójść ułatwienia w obowiązkach dotyczących dokumentacji cen transferowych między powiązanymi podmiotami.

Czytaj więcej

Niektóre transakcje z podmiotami powiązanymi wymagają głębszej analizy

W nowelizacjach ustaw o PIT i CIT przewidziano, że firmy, które zawrą porozumienie inwestycyjne, będą zwolnione ze sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. To samo dotyczy tzw. porozumienia podatkowego, czyli umowy przedsiębiorcy z fiskusem przewidującej przejrzystość działań firmy w zamian za ograniczenie kontroli.

Już wcześniej zostały wprowadzone podobne ułatwienia dla firm, które zdecydują się na tzw. uprzednie porozumienie cenowe (APA) dotyczące poziomu cen transferowych.

Efektem tych ustawowych zmian będą też zmiany przepisów wykonawczych.

Dlatego minister finansów przygotowuje nowelizacje dwóch rozporządzeń dotyczących PIT i CIT, które odpowiednio zmodyfikują wymogi dokumentacji w sprawach cen transferowych. Ograniczą one kompetencje fiskusa w przypadkach, gdy transakcja obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym i porozumieniem podatkowym.

Konkretnie, organ podatkowy nie będzie mógł swobodnie oceniać przypadków, w których różnica między wartością deklarowaną a rzeczywistą takich wartości przekroczy 20 proc.

W rozporządzeniach tych pojęcie „rok obrotowy" będzie zamienione na „rok podatkowy". To kolejny efekt zmian w ustawach o PIT i CIT.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Wejście w życie obu rozporządzeń planuje się na 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, że tzw. Polski Ład zmienił także wiele innych przepisów dotyczących cen transferowych. Przykładowo, zniósł obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe