Od 2022 r. wchodzi w życie kolejna zmiana dotycząca elektronizacji podatków. Wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu VAT podróżnym będą musieli wystawiać dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej. To oznacza, że zostały im niespełna cztery tygodnie na dostosowanie do zmian. Tymczasem dotychczas zrobiło to tylko ok. 1000 przedsiębiorców.

Koniec papieru

Przypomnijmy, że system TAX FREE dotyczy zakupów dokonywanych w Polsce przez turystów spoza Unii Europejskiej, np. z Ukrainy czy USA, na kwotę powyżej 200 zł. Nabywca otrzymuje zwrot VAT od takich zakupów, jeśli wywiezie towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyska potwierdzenie Służby Celno-Skarbowej. Wywóz powinien nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.

Podróżnym jest osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. To miejsce ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Dotychczas podstawą zwrotu podatku był dokument papierowy. Od 1 stycznia system będzie działać w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów uruchomiło w połowie 2021 r. możliwość rejestracji do niego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co ważne, zainteresowani muszą ewidencjonować sprzedaż na kasach fiskalnych online. Muszą też być zarejestrowanymi podatnikami VAT. Do systemu nie może przystąpić przedsiębiorca zwolniony z VAT podmiotowo – ze względu na nieprzekroczenie limitu 200 tys. zł.

By zarejestrować się w systemie TAX FREE, należy najpierw założyć konto i zalogować się na platformie PUESC. Podczas rejestracji należy wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których prowadzona jest sprzedaż TAX FREE. Wymagane jest też przypisanie do tych miejsc unikatowych numerów kas online. Przedsiębiorca musi także wskazać firmę, z którą zawarł umowę o zwrot podatku (o ile nie zwraca VAT samodzielnie).

Czytaj więcej

Zwrot VAT w systemie Tax Free: elektronika ułatwi odzyskanie podatku turystom

Korzyści dla sklepów i podróżnych

Jakie są korzyści ze zmian? Jak informuje Ministerstwo Finansów, dla podróżnych z innych krajów oznacza to krótszy czas obsługi, szybszy zwrot VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów. Zwrot podatku otrzymają w walucie polskiej, w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego.

System TAX FREE przewiduje korzyści również dla sprzedawców. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, można zastosować stawkę 0 proc. podatku. Sklep ma też prawo pobrać od podróżnego prowizję.

Konrad Piłat, doradca podatkowy w KNDP

Elektroniczny obieg dokumentów powinien być dużo wygodniejszy – zarówno dla firm sprzedających towary w systemie TAX FREE, jak i dla podróżnych spoza Unii Europejskiej. Co ważne, przepisy zostały opublikowane ponad rok temu. Zainteresowani mieli zatem czas przygotować się na ich wejście w życie. Na początku na pewno pojawią się pewne drobne problemy, związane chociażby z nieznajomością nowej procedury. Warto zwrócić uwagę, że co do zasady sprzedawca wydaje podróżnemu dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając go w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego. Jeżeli jednak podróżny będzie opuszczał UE z terenu innego niż Polska kraju, to dokument w formie elektronicznej (np. w telefonie) nie pozwoli na odzyskanie VAT.