Senatorowie domagali się odrzucenia w całości uchwalonej 29 października noweli do ustawy o podatku akcyzowym. Senackie weto nie utrzymało się jednak w Sejmie. Za jego odrzuceniem głosowało 224 posłów, przeciw było 199, a siedmiu posłów wstrzymało się od głosu. 


Czytaj więcej

Witold Modzelewski o wyższej akcyzie: Interes niektórych czy publiczny?

Taki wynik głosowania oznacza, że przewidziane w ustawie podwyżki akcyzy na różne używki wejdą w życie już 1 stycznia 2022 r.. Kolejne wzrosty stawek rozłożono na dalsze lata. W uzasadnieniu rządowego projektu Ministerstwo Finansów kalkulowało, że nowe stawki przełożą się na konkretne podwyżki cen. Półlitrowa butelka wódki 40-proc. ma zdrożeć ok. 1,50 zł, a butelka wina o objętości 0,75 l podrożeje ok. 16 groszy. Półlitrowa puszka piwa ma być droższa ok. 6 gr. Zdrożeją też wyroby tytoniowe. Paczka zawierająca 20 tradycyjnych papierosów ma kosztować ok. 30 gr więcej. Wyroby nowatorskie zawierające tytoń do podgrzewania mają podrożeć ok. 1 zł na paczce. 


Podwyżki w kolejnych latach (do 2027 r.) mają następować według zawartej w ustawie tzw. mapy akcyzowej. To harmonogram zakładający co roku 5 proc. podwyżki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie (bez cydru i perry). Akcyza na wyroby tytoniowe ma rosnąć co roku o 10 proc.


Zastrzeżenia Senatu dotyczyły głównie nierównomiernych podwyżek podatku w podobnych wyrobach akcyzowych i tym samym nierównomierne traktowanie podatników. „Producenci określonych wyrobów akcyzowych, będący podmiotami podobnymi, zostali potraktowani w sposób odmienny” – zauważyli senatorowie w uchwale odrzucającej ustawę. Powołali się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2002 r. (K 47/01), który piętnował „różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych bez właściwego uzasadnienia”.


Senat zarzucał ustawie, że podwyżka dotyczy napojów alkoholowych, ale z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholu do 5,0 proc. objętości. Nierówność jest widoczna także w wyrobach tytoniowych, która objęła tradycyjne papierowy, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie, ale nie dotyczy płynu do papierosów elektronicznych. Zresztą stawka akcyzy na wyroby nowatorskie ulegałaby podwyższeniu od 1 stycznia 2022 r., podczas gdy podwyżka dotycząca wyrobów tytoniowych oraz suszu tytoniowego nastąpiłaby rok później.


Inną przyczyną odrzucenia ustawy przez Senat był krótki okres vacatio legis, przewidziany w ustawie. „Przyjmując założenie, że ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw po dniu 16 grudnia 2021 r., wejdzie ona w życie w terminie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia” – czytamy w uzasadnieniu uchwały Senatu.


Rząd uzasadniał podwyżki prowadzeniem polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Miało to też zniwelować skutki inflacji, jaka zdaniem rządu w najbliższych latach prowadziłaby stopniowo do relatywnego spadku cen używek.


Etap legislacyjny: do podpisu prezydenta

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM