Nowelizacja przepisów o cenach transferowych, która nastąpiła 1 stycznia 2019 r. i wprowadziła m.in. regulacje dotyczące korekty cen transferowych, dawała praktykom cen transferowych nadzieję na przełamanie „tabu" korekty również w odniesieniu do regulacji obowiązujących do końca 2018 r. W przeszłości bowiem Krajowa Informacja Skarbowa wielokrotnie wyrażała pogląd, że korekta cen transferowych może być rozpoznana jako przychód na zasadach ogólnych, ale nie może być rozpoznania jako koszt z uwagi na brak związku z przychodem.