W 2021 roku pojawiło się kilka bardzo istotnych propozycji ze strony Ministerstwa Finansów (dalej: MF) dotyczących zmian w przepisach podatkowych. Jednym z pomysłów resortu finansów, mającym na celu m.in. dalsze uszczelnianie systemu podatkowego oraz, jak zapewnia MF, uproszczenie rozliczeń między firmami i zapewnienie im bezpieczeństwa obrotu, jest wprowadzenie nowego rodzaju faktur, czyli tzw. faktur ustrukturyzowanych. Mają one być wystawiane według określonego wzorca (według struktury logicznej XSD zaproponowanej przez MF) przy pomocy platformy Ministerstwa Finansów – Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF).