– Właśnie teraz, w ostatnich miesiącach roku, jest najlepszy moment na ten krok – tak Ministerstwo Finansów zachęca firmy do skorzystania z alternatywnego wariantu estońskiego CIT, tzw. rezerwy inwestycyjnej. Przygotowało w tej sprawie projekt objaśnień podatkowych i namawia do zgłaszania uwag (do 22 listopada br.).

Estoński CIT to ulga dla spółek z o.o. i akcyjnych, które zarobione pieniądze przeznaczają na inwestycje. Podatek zapłacą, dopiero gdy zdecydują się wypłacić zysk wspólnikom. Ta możliwość obowiązuje od 1 stycznia br.

Czytaj więcej

CIT estoński stanie się bardziej dostępny

Drugi wariant to rezerwa inwestycyjna, która pozwala szybciej rozliczyć koszty. Spółka, która chce skorzystać z tej preferencji, musi założyć specjalny rachunek, a także utworzyć fundusz na cele inwestycyjne z zysku osiągniętego za poprzedni rok. Odpisy na ten fundusz są podatkowym kosztem. Pod warunkiem wpłacenia środków pieniężnych w wysokości odpisu na rachunek.

– Efektem jest superamortyzacja, czyli szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach – podkreśla Ministerstwo Finansów. Dodaje, że wiele firm może już z dużym prawdopodobieństwem oszacować osiągnięty w tym roku dochód i podatek, który trzeba będzie od niego zapłacić. Założenie rezerwy inwestycyjnej pozwoli na wyzerowanie tego podatku – zachęca fiskus.

Pieniądze wpłacone na rachunek nie mogą jednak bezczynnie na nim leżeć. Trzeba je wydać na cele inwestycyjne. I to już w następnym roku. Chyba że spółka prześle do urzędu skarbowego informację o swoich planach, wtedy ma więcej czasu na inwestycję.

Co jednak, gdy środki z rachunku nie zostaną wydane na cele inwestycyjne w określonym terminie lub zostaną przeznaczone na inne potrzeby?

– Spółka zobowiązana będzie do ich opodatkowania – informuje ministerstwo.

Resort finansów szacuje, że możliwość założenia rezerwy inwestycyjnej ma ponad 40 tys. spółek kapitałowych, które spełniają obowiązujące w tym roku warunki skorzystania z estońskiego CIT. W przyszłym roku tych warunków będzie mniej. Zniesiony zostanie limit przychodów (teraz jest to 100 mln zł rocznie). Estoński CIT zostanie też otwarty m.in. dla spółek komandytowych czy komandytowo-akcyjnych.