W Sejmie odbyło się w czwartek pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw – rządowego i senackiego – nowelizujących przepisy o podatku od nieruchomości. Oba mają podobny cel: likwidację istniejącej od 2016 r. luki prawnej, która umożliwia niepłacenie podatku od nieruchomości przez najemców powierzchni np. na dworcach w celach komercyjnych.

Jak zauważył senator Zygmunt Frankiewicz, który przedstawiał projekt izby wyższej parlamentu, przez wskazaną lukę samorządy straciły dotychczas około 1 mld zł.

Senacki projekt wpłynął do Sejmu już w listopadzie 2021 r. a rządowy dopiero niecałe dwa tygodnie temu. Senatorowie domagają się jak najszybszego załatania luki, ale rządowy projekt przewiduje wejście w życie nowelizacji dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Etap legislacyjny: prace w komisji sejmowej

Czytaj więcej

Kolejowe przywileje tylko dla tych, którzy zajmują się kolejnictwem