I dodała: Z uwagi na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania optymalny wybór opodatkowania będzie jednak utrudniony. Pytana z kolei o Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania wyjaśniła, że jej rolą jest opiniowanie najtrudniejszych spraw. Niestety, wydała do tej pory 16 opinii i wszystkie są negatywne. Co może dziwić. W żadnej z tych spraw nie dostrzegła argumentów biznesowych, które pozwoliłyby jej stanąć po stronie podatnika. Zawsze jej stanowisko jest profiskalne.

W drugiej części programu Michał Szypniewski z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR mówił o sygnalistach i o tym dlaczego warto, by przedsiębiorcy zaczęli się do tych przepisów już teraz przygotowywać.

Anna Pęczyk-Tofel i Michał Szypniewski

Anna Pęczyk-Tofel i Michał Szypniewski

TV.rp.pl