Prawo podatkowe w Polsce nigdy nie było proste ani jasne. A wprowadzenie kolejnych rozwiązań, które miały ograniczyć sztuczki podatkowe i obchodzenie prawa, jego stosowanie stało się jeszcze trudniejsze. Do walki z nadużyciami urzędnicy skarbówki dostali od ustawodawcy potężny oręż. Mogą np. odmawiać wydawania im interpretacji, gdy uznają, że sytuacja opisana we wniosku może podpadać pod klauzulę obejścia prawa podatkowego. Sprawa nie jest jednak taka prosta. O tym, że nie w każdej sytuacji podatnikowi chodzi tylko o korzyść podatkową, przypomniał urzędnikom fiskusa Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 listopada 2021 r.