Nie wszystkim młodym podatnikom przysługuje zwolnienie z PIT. Wykluczeni są m.in. zawodnicy grający w piłkę nożną na podstawie kontraktów (umowa cywilnoprawna) oraz sędziowie sportowi świadczący usługi na podstawie umów-zleceń.

Taką interpretację otrzymał od skarbówki klub sportowy, który wypłaca wynagrodzenia zawodnikom i sędziom. W latach 2019 i 2020 klub nie naliczał i nie pobierał zaliczek na PIT od wypłat dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Stosował zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są przychody m.in. z umów-zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Klub zapoznał się jednak ze stanowiskiem skarbówki w sprawie innej placówki, z którego wynika konieczność odprowadzenia daniny. Wypłaty dla sędziów i zawodników powinny być zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT. Przepis ten zalicza te wynagrodzenia do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, które pozostają poza zwolnieniem z podatku.

Czytaj więcej

Jan Sarnowski: Będzie nowa ulga dla sponsorów

Przedstawiciele klubu wystąpili o interpretację, czy teraz powinni sporządzić i doręczyć zawodnikom, sędziom oraz właściwym urzędom skarbowym korekty informacji podatkowych na formularzu PIT-11 za 2019 oraz 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że tak. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT klub jako płatnik powinien pobierać co miesiąc zaliczkę na podatek.

„W latach 2019–2020 wnioskodawca błędnie zastosował do wynagrodzeń zawodników sportowych oraz sędziów zawodów sportowych zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Wobec tego zobligowany jest do dokonania korekt informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R" – uznał dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 520.2021.1.HD