Firmy, która zatrudnia na czarno musi się liczyć z sankcjami. Natomiast pracownik nie będzie musiał obawiać się fiskusa. Wypłacona mu pod stołem pensja będzie zwolniona z podatku.

Takie rozwiązania przewiduje Polski Ład.

– Chcemy, aby nieuczciwy pracodawca przejął cały ciężar opodatkowania wynagrodzenia – tak Ministerstwo Finansów tłumaczy cel zmiany przepisów. Podkreśla, że obecny system podatkowy nie sprzyja tym, którzy nie godzą się na pracę na czarno. W razie wykrycia tego procederu, to pracownik musi uiścić niezapłacony od swojej pensji podatek wraz z odsetkami – wyjaśnia resort finansów.

Jak będzie w przyszłym roku? Wszystkie konsekwencje nielegalnego zatrudnienia poniesie pracodawca. Przede wszystkim będzie musiał doliczyć do swoich przychodów z działalności wynagrodzenie pracownika. I odprowadzić od niego podatek.

Druga dolegliwość – za każdy miesiąc, w którym zatrudniał pracownika na czarno, będzie musiał naliczyć sobie przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w przyszłym roku ma wynosić 3010 zł miesięcznie). Ten przychód powstanie na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Od tej kwoty również powinien zapłacić podatek.

Z nowych przepisów wynika, że wymienione przychody mogą też wpłynąć na wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorcy. Na skali wyniesie 9 proc., na liniowym PIT 4,9 proc. Te przychody mogą też spowodować, że przedsiębiorca na skali wpadnie w drugi próg z 32-proc. PIT.

Jeszcze jedna rzecz – Polski Ład wyłącza wypłacone za pracę na czarno wynagrodzenie z podatkowych kosztów pracodawcy.

A co z pracownikiem? Nowy przepis (art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy o PIT) stanowi, że zwolnione z podatku będą przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia (czyli bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków) oraz przychody w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. Zwolnienie wejdzie 1 stycznia 2022 r. Ale zgodnie z wprowadzonym przez Sejm przepisem przejściowym ma zastosowanie także do przypadków zaistniałych przed tym dniem (chyba że wszczęto już w tej sprawie postępowanie). Oznacza to, że pracujący na czarno nie zapłaci podatku od wypłaconego pod stołem wynagrodzenia. Ani po wejściu w życie Polskiego Ładu, ani za lata wcześniejsze.

Zmienią się też zasady rozliczania składek ubezpieczeniowych. Polski Ład wprowadza zasadę, że ich cały ciężar ponosi pracodawca. Dodatkowo tych składek nie będzie mógł zaliczyć do podatkowych kosztów.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków