W ramach nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych ustawodawca postanowił sięgnąć po nową zachętę. Będzie to podatkowe wsparcie dla przedsiębiorców, którzy inwestują w zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów i rozszerzanie skali tej działalności. Przy czym będą z niego mogły skorzystać zarówno mniejsze, jak i duże firmy, bo preferencja – na bardzo podobnych zasadach – zostanie zapisana i w ustawie o PIT, i w ustawie o CIT.

Istotą nowej ulgi będzie prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów podatkowych poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów – w przypadku PIT do wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej, a CIT do wysokości dochodu z przychodów innych niż z zysków kapitałowych – jednak nie więcej niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Jak w przypadku innych preferencji również w tym ustawodawca przewidział szereg warunków, m.in. co podlega odliczeniu, w jakim zakresie czy i kiedy ulgę trzeba zwrócić.

W tym kontekście warto zauważyć, że zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów będzie ich odpłatne zbycie do podmiotu niepowiązanego, a produktem tym będą jedynie rzeczy wytworzone przez podatnika. Ponadto odliczenie będzie uzależnione od pewnych ram czasowych, tj. od osiągnięcia celu sprzedażowego w określonym czasie – dwóch kolejno następujących po sobie lat. Co istotne, przy jego spełnieniu uwzględniane będą wyłącznie zyski, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Za to sam katalog wydatków premiowanych ulgą jest dość różnorodny. Zaliczono do nich m.in. wydatki na uczestnictwo w targach, tj. organizację miejsca wystawowego, ale także na zakup biletów lotniczych dla pracowników oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie, na zakup przestrzeni reklamowych, strony internetowe, publikacje prasowe czy broszury.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków