Choć większość podatkowych zmian wprowadzanych Polskim Ładem będzie problematyczna dla przedsiębiorców, można wśród nich znaleźć też rozwiązania korzystne. Jedną z nich będzie możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu czy wprowadzenia go na rynek. Co istotne, z nowych bonusów na analogicznych zasadach skorzystają zarówno podatnicy PIT, jak i CIT.

Ustawodawca szczegółowo określił, na jakich zasadach i w jakim zakresie będzie można rozliczać wydatki. Zasadniczo preferencja będzie polegać na tym, że podatnik-przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku 30 proc. sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na go rynek. Jest jednak pewne zastrzeżenie. Odliczenie to nie będzie mogło w roku podatkowym przekroczyć 10 proc. dochodu z tej działalności.

Ponadto będzie przysługiwało pod warunkiem, że koszty zostały faktycznie poniesione w roku odliczenia i nie zostały podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie ani odliczone.

Preferencją objęte będą produkty w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ale z wyłączeniem usługi.

W ustawie o PIT i o CIT znajdą się definicje produkcji próbnej nowego produktu, jak i wprowadzenia go na rynek.

Na liście kosztów produkcji próbnej nowego produktu znajdą się m.in.: cena nabycia czy koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 klasyfikacji, wskazane wydatki na ulepszenie czy koszty nabycia materiałów i surowców, ale tych nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Do premiowanych kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu ustawodawca zaliczył zaś trzy kategorie. W pierwszej znajdują się wydatki m.in. na badania, ekspertyzy, dokumentację niezbędną do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskanie lub utrzymanie zezwolenia na obrót. Pozostałe dwie to wydatki na badania cyklu życia produktu oraz system weryfikacji technologii środowiskowych.

Odliczenie zasadniczo będzie przysługiwało w zeznaniu za rok poniesienia wydatku. Ale w przypadku wystąpienia straty lub zbyt małego dochodu będzie możliwe w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat, bezpośrednich po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał do tego prawo.

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków
Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ